|   Idag säger vi grattis till som har namnsdag!  
 

 
Affärsidé
Att långsiktigt skapa värde genom att köpa,bygga och förvalta fastigheter.
 
.
 
Vision
Att vara första valet och den mest uppskattade och efterfrågade hyresvärden inom Västra Götalands län
OM BOHUS FASTIGHETER
   
Organisation
Affärsidé & Vision
Ledning
Fakta/Historik
Miljöarbete
   
   
   
 

Organisation

Förvaltningsorganisationen är uppdelad efter varje marknadsområde, för varje område finns en operativchef som ansvarig. Hela vår organisation genomsyras av korta beslutsvägar detta i kombination med lokal närvaro skapar en stark förankring inom varje marknadsområde.

Koncernledningen består av ägare, ekonomichef samt förvaltningschef. Koncernledningen har det övergripande ansvaret för bland annat strategifrågor, affärsutveckling, investeringar och försäljningar, ekonomistyrning, resultatuppföljning, personal- och informationsfrågor.

De koncerngemensamma funktioner som Marknad,analys,värdering,ekonomi samt projektutveckling bedrivs från högkvarteret i Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

© 2011-2018 BOHUS FASTIGHETER AB
All rights reserved. | Webbdesign av Allguna Design